کارت چهار جوبدست
این کارت، کارت تعادل و ثبات است که نماد خانه می باشد ، به معنای خرید یا ساخت خانه ای است که آرزوی آن را دارید.
این کارت همچنین نماد اعتدال در تمام زمینه های زندگی شما است.

four of wands tarot

معنی کارت هشت جام تاروت ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۱:۰:۱۴

معانی کلیدی کارت ۸ جام
خودیاری / ترک / منصرف شدن / پشیمانی / به دنبال راهی دیگر بودن / احساس اضطراب کمتر داشتن

معنی کلی کارت هشت جام
این کارتِ ترک و جستجوی یک گزینه یا مرحله جدیدی در آرامش و بدون مزاحمت است.
با این عزیمت متأسفانه، چیزها ، مکان ها یا افرادی را پشت سر می گذارید.
ممکن است به دلیل شرایطی که خارج از توان شماست ممکن است مجبور به ترک شوید.
این کارت همچنین نشان دهنده تسلیم و شروع مجدد است.
گاهی اوقات این کارت برای موفقیت در رسیدن به آرزوها و اهدافتان به شما توصیه می کند از بعضی چیزها صرف نظر کنید یا آنها را فدا کنید

tarot eight of cups

معانی کلیدی کارت شوالیه جام
نامه / اخبار / هدیه / بازدید / افتخار / خبر بد / پیشرفت کُند / تأخیر / عزیمت


معنی کلی کارت شوالیه جام تاروت
این کارت معمولاً مثبت است و نشانگر خبر یا شخصی است که به دیدار شما می آید یا اینکه به شما هدیه ای می دهد.
همچنین نشان می دهد که شما به دنبال بهترین چیزها برای دیگران هستید.

knight of cups tarot

معنی کلی کارت ۹ شمشیر
این کارت، کارتی غمگین و منفی است و نشانگر بی خوابی و کمبود خواب است و همچنین نشان می دهد که افکار یا حوادث پیرامون شما تأثیر منفی بر روی شما می گذارند.
شاید احساس ترس یا نگرانی از آینده داشته باشید ، یا اتفاقات گذشته همچنان در حال حاضر شما را تحت تأثیر قرار می دهند.
این کارت همچنین نشان می دهد که شما با رویاهای بد و کابوس هااحاطه شده اید.

nine of swords tarot

کارت ۸ چوبدست در مورد ارتباطات و مکاتبات صحبت می کند و همچنین می تواند به سایت ها و شبکه های اجتماعی پیوند داشته باشد.
این کارت همچنین نشان دهنده یک تصمیم سریع است که باید بگیرید و یا تحولی که رخ می دهد.
گاهی اوقات ممکن است کارت به مسافرت یا انتقال از یک مکان به مکان دیگر اشاره داشته باشد.

eight of wands tarot

1234567891011121314151617