معنی کارت دو پیک در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۲

دو پیک به این معنی است که کسی قصد دارد شما را فریب دهد. مواظب باشید! ممکن است مربوط به پول باشد، مانند هزینه های اضافی در تجارت آنلاین یا کلاهبرداری از کارت اعتباری.
همچنین ممکن است به خیانت شخصی مرتبط باشد - مانند خیانت زن یا شوهر. به طور کلی، دو پیک نشان دهنده عدم تعادل در یک رابطه است.


2-of-spades
..