معنی کارت چهار پیک در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۳

چهار پیک نشانگر دوره ای از تنهایی در یک رابطه است. شما از تنهایی لذت نمی برید، اما همسرتان همچنان شما را نا امید می کند. خوشبختانه، این یک دوره ی کوتاه مدت است.
چهار پیک نشانه آن است که باید به دنبال پناه عاطفی در جای دیگری مانند دوستان، محل کار یا هرچیزی که مورد علاقه شماست باشید. هرچقدر که احساس تنهایی کنید، در نهایت میگذرد چون تین فقط دوره ای کوتاه مدت است.


4-of-spades
..