معنی کارت شاه پیک در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۴

شاه پیک به مردی بد نیت اشاره می کند. او یک شکارچی است که به دنبال استفاده از شما برای اهداف خود است.
این کارت اغلب نشان دهنده رابطه عاشقانه با یک مرد اشتباه است. با وجود اینکه می دانید شاه پیک برای شما بد است، اما باز او را می خواهید. نا امید نشوید! شما قدرت مقاومت در برابر او را دارید. فقط کافی است که او را رد کنید و به او بگویید نه.


King-of-spades
..