معنی کارت چهار دل در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۵

چهار دل نشان دهنده نارضایتی و اصطکاک در یک رابطه است. این بدان معنی است که شما باید نگرانی های خود را بیان کنید و سعی کنید آنها را حل کنید. این یک نشانه مثبت است، زیرا این تنها راه پیشرفت است.
چهار دل به ما یادآوری می کند که عشق برای همیشه عطا نمی شود بلکه نیاز به مراقبت هرروزه دارد.


fourofheart
..