معنی کارت سه پیک در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۳

سه پیک به معنای تغییر نقشه است که معمولاً منجر به درد عاطفی و شکستگی قلب می شود. کارت بدی است، شکی در آن نیست.
در موارد خفیف این کارت می تواند لغو قرار ملاقات یا ایجاد سوء تفاهم بین دو زوج را اعلام کند. در بدترین حالت، نوید جدایی یا طلاق است.


3-of-spades
..