معنی کارت آس دل در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۲

آس دل نشان دهنده خانه ای مملواز عشق است و به معنای خوشبختی و سعادت افراد ساکن در این خانه است. این کارت اغلب به معنای پیشرفت در احساسات، اعلام عشق یا عروسی است. برای یک فرد متاهل، آس دل نشانه فراوانی در خانه و زندگی خانوادگی شاد است.
اگر آس قلب اولین کارت باشد - این یک نشانه عالی برای خوشبختی در خانه شما است.اگر می خواهید دنیای بهتری بسازید - همه چیز از خانه شما شروع می شود. سعی کنید یک عشق صمیمانه را در خانه ی خود ایجاد کنید آنگاه موفق خواهید شد. همچنین این کارت به معنای پیشنهاد ازدواج نیز است.


aceofheart

..