معنی کارت نه پیک در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۵

نه پیک به معنای مرگ است. این کارت از بدترین کارت های پاسور است. این کارت ظالمانه است و هیچ تمایزی ایجاد نمی کند.
نه پیک می تواند نشان دهنده مرگ خویشاوند، دوست، یک دشمن یا یک فرد بی اثر در زندگی شما باشد. در بدترین حالت می تواند مرگ والدین ، همسر یا خودتان را اعلام کند که البته بستگی به کارت های اطرافش دارد.


9-of-spades
..