معنی کارت دو دل در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۴

دو دل نماد عشق و علاقه بین دو قلب است. اگر قبلاً عشق خود را پیدا کرده اید - خوش شانس هستید. اگر همچنان به دنبال آن هستید، دو قلب اینجاست تا شک شما را برطرف کند. در واقع، یک نفر خاص برای شما در این دنیا وجود دارد. به جست و جو ادامه دهید تا جفت روحی خود را پیدا کنید.
اگر اولین کارت دو دل باشد - این نشانه خوش شانسی است. سرنوشت به آرامی و سخاوتمندانه به شما لبخند خواهد زد.


twoofhearts
..