کارتهای تاروت شمشیر شامل ۱۴ کارت است که به عنصر هوا تعلق دارند. این گروه از کارت ها به جنبه منطقی یک فرد و همچنین همه چیز مربوط به درگیری ها و مشکلات زندگی او توجه دارند.

معنی کلیدی کارت آس شمشیر
شروع / جدیت / شدت / شمشیر دو لبه / تفکر / نفرت / نزاع / جراحت

معنی کلی کارت آس شمشیر در تاروت
این کارت مربوط به شروع جدی و سخت است. گاهی اوقات نیز نشانگر آغاز یک ایده ، درگیری یا نفرت است.
همچنین این کارت نشان می دهد که همه چیز در آینده برای شما روشن خواهد شد.

ace of swords tarot

این کارت کار سخت و طاقت فرسا را ​​نشان می دهد.
شما بیشتر از ظرفیت خود مسئولیت ها و بارهای زیادی را به دوش می کشید ، رد تقاضای دیگران برای شما دشوار است ، بنابراین متوجه می شوید که همزمان چندین کار را انجام می دهید.

ten of wands tarot

این کارت مسابقه است و نشان دهنده رقابت و مسابقات است.
همچنین در مورد فشارها و کشمکش های اطراف شما صحبت می کند.
افرادی منفی وارد زندگی شما می شوند.

five of wands tarot

کارت نشان دهنده ناوبری سریع و ناگهانی است.
اخبار مربوط به گذشته که به شما بازمی گردند ممکن است خبر خوبی نباشد.
این کارت بیانگر دیدار از شخصی است که باعث خشم و تنش یا حمله و خشونت در شما می شود.

knight of wands tarot

معانی کلیدی کارت شوالیه شمشیر
قدرت / شجاعت / دفاع / هجوم / خشم / غضب / خشونت

معنی کلی کارت
معنای کلی کارت حمله و تخریب است ، ممکن است کارت به شما در مورد برخی افراد یا حوادثی که ممکن است به سرعت و به طور غیر منتظره باعث برخی از مشکلات در زندگی شما بشوند، هشدار دهد.
این کارت همچنین ممکن است به معنای نفرت یا در مورد شخصی خشن باشد که هر چه را که می خواهد بدست می آورد ، مهم نیست که چه هزینه ای برای او داشته باشد.
این کارت همچنین ممکن است نمادی از شخصی باشد که در تصمیم گیری عجله دارد یا نیاز به تصمیم گیری سریع و بدون تأخیر در تفکر دارد.

knight of swords tarot

1234567891011121314151617