معنی کارت نه سکه در تاروت

۱۴۰۰/۲/۲۳ ۱۱:۰:۱۷

معنی کلی کارت نه سکه
این کارت استقلال و آزادی است ، داشتن یک زندگی لوکس و بدون معاشرت با اشخاص دیگر.
شما به مرحله ای رسیده اید که می توانید از نتایج تلاش های خود لذت ببرید و جایزه تلاشتان را بگیرید.
چیزهای خوب شما را احاطه کرده اند و همه چیز در اطراف شما موجود است. پس از یک دوره طولانی کار و انتظار، موفقیت شما تحقق می یابد.

nine of pentacles tarot