معنی کارت آس (Ace) سکه در تاروت

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۱:۰:۱۴

گروه کارت های سکه مربوط به جنبه جسمی و سلامتی است ، به طور کلی همه چیزهایی که فرد در اختیار دارد.
کارت به معنای کلی آن ، نشانگر شروع یا سودهای ساده ای است که سپس به سود و وفور تبدیل می شود.

ace of pentacles tarot