معانی کلیدی کارت سه شمشیر در تاروت
درد / ضربه / خیانت / اشک / اندوه زودگذر / مشکلات موقتی

معنی کلی کارت سه شمشیر در تاروت
این کارت عمدتاً به روابط عاطفی و اجتماعی مربوط می شود ، کارتی که در آن احساس می کنیم هم پوشانی بین گروه بندی جام ها و شمشیرها است ، یعنی بین ذهن و احساسات.
اما اولین فکری که با دیدن این کارت به ذهن ما خطور می کند این است که رابطه عاطفی ناموفق وجود دارد یا کسی با رفتار یا گفتار شما را آزار داده است.
این کارت غم و درد است ، اما دائمی نیست درست مثل ابرهای در تصویر کارت.

three of swords tarot

کارت ۷ چوبدست در مورد دفاع شخصی و تلاش برای ایستادن در جای خود صحبت می کند.
این کارت همچنین نشان می دهد که شما با تمام وجود خود تلاش می کنید تا دستاوردهای خود را از دشمنان یا رقبا حفظ کنید.

seven of wands tarot

این کارت، کارت انتظار و اضطراب ، ترس و احتیاط از خطر خاصی که متوجه شما می شود، است.
به طور کلی در مورد تلاش شما برای محافظت از خود با ساده ترین روش صحبت می کند.
شما در انتظار یک اتفاق یا حمله ناگهانی هستید ، بنابراین اقدامات احتیاطی را انجام دهید.

nine of wands tarot

معانی کلیدی کارت چهار شمشیر در تاروت
انعکاس / آرامش / راحتی / مراقبه / امید / رویاها / سکون / اسرار / تنبلی

معنی کلی کارت چهار شمشیر در تاروت
این کارت نشان دهنده آرامش و شادمانی و یک استراحت پس از خستگی است. شما در این دوره به آرامش و مراقبه نیاز دارید.
گاهی اوقات این کارت برای شما در مورد یک دوره انزوا و جدایی از گروه صحبت می کند.
همچنین این کارت نشان دهنده وجود اسرار است یا به شما هشدار می دهد که پیام هایی را در خواب خواهید دید.

four of swords tarot

معنی کلی کارت
این کارت در مورد یک فرد جاه طلب است که دارای ایده های خلاقانه است و می داند چگونه ایده های خود را برنامه ریزی و بر روی آنها سرمایه گذاری کند.
این کارت نشان دهنده فردی است جوان که به زندگی خوش بین است.

page of pentacles tarot

1234567891011121314151617