معانی کلیدی برای کارت ملکه شمشیر
جدیت / استقلال / قدرت / توانایی / مقاومت / تحمیل عقاید / بی رحمی

این کارت نشان دهنده یک زن قوی و سخت گیر در تصمیم گیری های خود است و مانند همه کارت های شخصیت ، این کارت می تواند شخصیت شما یا شخصیت یکی از افراد با نفوذ در زندگی شما را بیان کند.
این کارت می توانید فردی را نشان دهد که در زندگی شما دخالت می کند و سعی دارد نظر خود را به شما تحمیل کند و برای شما مشکل ایجاد کند.
یا این کارت به معنای استحکام و استقلالی است که باید داشته باشید.

queen of swords tarot

معنی کلی کارت پنج سکه
این کارت معمولاً دارای معانی منفی است زیرا بیشتر در مورد بیماری ، خستگی و رنج صحبت می کند.
این کارت در مورد زندگی سخت با شرایط سخت مالی صحبت می کند.
آنچه بیشتر شما را خسته می کند این است که تنها نیستید و کسانی هستند که شما را خسته و با مشکلاتشان دنبال شما می آیند.
اما این مشکلات زودگذر هستند و پس از مدتی پایان می یابد.

five of pentacles tarot

معانی کلیدی کارت ملکه جام
مادر / شور و شوق / قلب مهربان / نظارت / حسادت / تمرکز اغراق آمیز

معنی کلی کارت ملکه جام در تاروت
ملکه جام نشان دهنده وجود عنصری زنانه در زندگی شما است ، که تأثیر زیادی بر شما می گذارد.
این کارت نشانگر زنی است که سن بالا دارد.
شخصیت این زن شخصی است که قبل از خودش به دیگران فکر می کند.
همچنین این زن است که نوعی قساوت و بی رحمی از خود نشان می دهد ، اما در واقع او دارای قلبی مهربان است.
او همچنین زنی است که بیش از حد روی چیزها تمرکز کرده و آنها را تا حد اغراق مراقبت می کند.

queen of cups tarot

معنی کلی کارت هفت سکه
کارت تلاش و صبر است. شما برای رسیدن به هدف خود کار می کنید و به خود اعتماد می کنید. با این حال ، شما باید صبور باشید و گذشت زمان لازم را برای لذت بردن از ثمرات تلاش خود تحمل کنید.
این کارت می گوید برای مرور حساب ها و دستاوردهای خود به یک وقفه کوتاه نیاز دارید.

seven of pentacles tarot

معنی کارت شش جام تاروت ۱۴۰۰/۱/۲۸ ۱۱:۰:۱۳

معانی کلیدی کارت شش جام

گذشته / خاطرات / کودکی / معصومیت / ساده لوحی / حافظه بد / کمک جعلی / ترحم

معنی کلی کارت:
این کارت مربوط به گذشته ، خاطرات و دوران کودکی است و مربوط به هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده است.
این کارت همچنین به معنی میراث مادی یا معنوی اجداد است.
همچنین این کارت در مورد کمک یا ایده ای است که در گذشته به شما فکر رسیده است.
همچنین ممکن است نشان دهنده ملاقات شما با شخصی از دوستان دوران کودکی یا آشنایی قدیمی باشد.
می تواند نشان دهنده واقعه ای از گذشته باشد که بازمی گردد و در زمان حال شما ظاهر می شود.
این همچنین کارت تأثیر گذشته ، نکات مثبت یا منفی آن بر حال و شاید آینده شما است.

six of cups

1234567891011121314151617