معنی کلی کارت هشت سکه
این کارت، کارت تبحر و فداکاری در کار است و نیز نشانگر صبر در رسیدن به اهداف و عزم راسخ است.
شما باید تمرکز کنید و همین کار را برای مدتی طولانی و مداوم انجام دهید.
گاهی اوقات این کارت به یک روتین و تکرار همان مراحل اشاره می کند.

eight of pentacles tarot

معنی کلی کارت شوالیه سکه
این کارت، کارت آمادگی برای کار و موفقیت می باشد.
کارت می گوید که شما مقدار مبلغ مشخصی دریافت می کنید یا درباره نحوه دریافت آن اطلاعاتی کسب می کنید.
این کارت بیانگر شخصی است که در محیط پیرامون خود کار می کند و دفاع از منافع خود را بر منافع و مصلحت دیگران ترجیح می دهد.

knight of pentacles tarot

کارت آس چوبدست
این گروه از کارت ها از عنصر آتش پیروی می کنند ، و در مورد همه چیز مربوط به سرگرمی ها ، انرژی های خلاق و هنر صحبت می کنند.

معنای کلی کارت یک چوبدست
این کارت نشان می دهد که شما مرحله جدیدی از زندگی خود را شروع می کنید ، شاید یک پروژه جدید ، تولد یک کودک یا تمرین یک سرگرمی جدید.
اکنون خلاقیت شما ممکن است شما را به سمت امرار معاش سوق دهد.
این کارت آغاز را نشان می دهد و اینکه شما همیشه در مراحل اولیه باقی می مانید.

ace of wands tarot

این کارت به شما می گوید: عاقلانه و آهسته فکر کنید هدف خود را به خوبی برنامه ریزی کنید و آن را با دقت دنبال کنید.
امور و اهداف خود را در اولویت قرار دهید.
منتظر اخبار ، نتایج مثبت یا ورود شخصی باشید.

king of wands tarot

معانی کلیدی کارت نوباوه جام
جوان / حساس / شگفتی / عدم صداقت / خجالتی / ناپختگی

معنی کلی کارت نوباوه جام در تاروت
کارت به طور کلی نشانگر جوانی است که به حساس و احساساتی است ، ممکن است با این حساسیت آزاردهنده باشد.
او فردی است که در مورد روابط اجتماعی خجالتی است ، کارت همچنین در مورد عدم بلوغ و رفتار کودکانه صحبت می کند.
این کارت همچنین نشان دهنده شخصی است که زیاد رویا پردازی می کند و وقت زیادی را روی آن تلف می کند ولی رویاهایش را عملی نمی کند.

page of cups tarot

1234567891011121314151617